Връщане на продукти

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

1. Право на отказ от сключения договор имат само тези Клиенти, които имат качеството на Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

2. Съгласно договора за дистанционна продажба всеки Клиент, който има качеството на Потребител, може да върне продукта при ненарушен търговски вид без да посочва обективна причина за рекламация в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на продукта. Когато Клиентът е поръчал повече от един продукт, които се доставят отделно, то посочения срок започва да тече от датата, на която Клиентът приеме последнения продукт от поръчката

3. Други основания за разваляне на договора от разстояние от страна на Клиента са:

3.1. Наличие на съществено функционално несъответствие с описанието на продукта, налично на сайта. В този случай Клиентът има право на избор между възстановяване на сумата или замяна на продукта с друг, с различна марка или модел и корекция на разликата в цената. В този случай разходите за връщане се поемат от Продавача.

3.2. Нарушена опаковка или неработещ продукт. Клиентът може да изиска замяна на продукта още при получаването, ако установи, че е в лош търговски вид или до 24 часа след получаването, ако не работи коректно. В този случай разходите по връщане на продукта се поемат от Продавача.

3.3. Объркан продукт при доставката. Ако Клиентът установи, че продукта, който е доставена от куриера, е различен от този, който е поръчал, той може да я върне на куриера, за да му бъде изпратен коректния продукт. В този случай разходите по връщане на продукта се поемат от Продавача.

4. Клиентът е длъжен да информира Продавача за своето намерение да върне закупените продукти или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, и други) в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да използва секцията "Обслужване на Клиенти", "Връщане на продукти", след което да се свърже за допълнителна информация с Продавача.

5. При проблем със закупените продукти Клиентът може да се свърже с Продавача на следните телефони: +359 2 962 2305, +359 2 9622306, +359 88 928 3724, +359 888 636 096 или на e-mail адрес: [email protected]

6. Продуктите следва да бъдат върнати на адреса на Савио ЕООД | Crystal Water&Air, гр.София 1700, ул. Пъстър свят №11а, партер, със задължителна опция за преглед, за да може да бъде проверено състоянието им, серийни номера и съответствие с условията на връщане.

7. В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ, доставчикът е длъжен да му възстанови в пълен размер платените суми по банков път не по-късно от 3 календарни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ и e информирал надлежно Продавача за това. Продавачът възстановява сумата по същата банкова сметка, от която е получил плащането по съответната поръчка.

8. Възстановяването на суми се извършва само по банков път.

9. Ако Клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да върне закупените продукти обратно на Савио ЕООД | Crystal Water&Air без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора

10. При упражнено право на отказ от договора от разстояние, Клиентът се задължава да съхранява получените от Продавача продукти, тяхното качество и безопасност до връщането им.

11. В случай, че поръчана и предварително платен продукт и/или услуга от Клиента не може да бъде доставена от Продавача, то последният информира Клиента за това и възстановява платената сума, в срок от 3 дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Клиентът е изразил желанието си за разваляне на договора.

12. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

● За стоки, изработени и/или преработени съобразно изискванията на Клиента или по негова индивидуална поръчка;

● За консумативи, филтри, мембрани, разпечатани от Клиента;

● За системи за пречистване на вода, които са били включени във водопроводната мрежа;

● За системи за пречистване на въздух, филтрите на които са били разпечатани или използвани;

● За арома дифузери, резервоарите на които са използвани или ароматната сфера е разпечатана или използвана;

● Когато Клиентът изрично е поискал от Продавача да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка. Когато при такова посещение Продавачът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от Клиента, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага само за тези допълнителни услуги или стоки;

● Когато не е изпълнено условието при поръчани повече от една бройка от дадена марка и модел продукт, опаковката само на един продукт да е разпечатана, а останалите да бъдат върнати на Продавача запечатани;

● При предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и по твърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

● За продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

● Предоставяне на услуги, транспорт, отдаване под наем, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение.  

13. Условия за връщане или замяна:

● Всички продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи;

● Продуктът трябва да бъде в оригинална опаковка и пълна окомплектовка: филтри и мембрани, материали за монтаж, ръководства, транспортна опаковка, оригинална гаранционна карта и всички документи, с които е била доставена;

● Продуктът не трябва да има следи от употреба, драскотини, наранявания, охлузвания, да е със защитното транспортно покритие, ако е имало такова, и други външни белези;

● Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;

● Ако закупения продукт е бил придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка.

14. Ако продукта бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, Продавачът си запазва правото да изиска такса за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за покриване разликата в цената, получила се при продажбата на продукта като втора употреба, или по избор на Клиента да му достави продукта обратно за негова сметка.