Обслужване на Клиенти

Във всеки един момент усилията на Crystal Water са насочени към удолетворяване на нуждите на клиента, като предлагаме най-оптималните решения, разширяваме диапазона от предлаганите продукти и услуги, които съответстват на последните постижения и технологии в нашата област.

В тази връзка разработихме  програми за обслужване, които напълно да отговарят на действителните нужди на нашите клиенти в икономическо и техническо отношение.

И понеже оценяваме удолетвореността на нашите клиенти, Ви представяме нашите програми за наемане на системи за пречистване на вода.

 Програмите за обслужване включва следните безплатни услуги:

» Безплатна консултация относно подходящите системи

» Безплатна доставка на системите

» Безплатен монтаж на системите

» Безплатна доставка на предварителен филтър

» Безплатен монтаж на предварителен филтър

» Безплатна първоначална настройка

» Безплатно техническо обслужване и санитизация

» Филтри, мембрани и предварителни филтри-включени в наемната цена

» Безплатна услуга по подмяна на филтри, мембрани и предварителни филтри

За повече подробности позвънете на 088 Waterbg!