Сервиз и поддръжка

Програма за сервиз и обслужване на Crystal Water&Air

Програмата  за сервиз и техническо обслужване осигурява максимална ефективна и безопасна експлоатация на продуктите, съчетана с професионално обслужване.

Ние сме до Вас и като съветник по всички въпроси, свързани с техническата експлоатация на закупените или наети системи, и евентуално възникнали технически или технологични въпроси.

Включени услуги в Програмата за сервиз и обслужване:

» Безплатно посещение на место за първоначален технически оглед и консултация.

» Безплатни консултации по отношение работата и експлоатация на системите.

» Безплатни консултации  за приложимите технологии за пречистване при специфични замърсявания.

» Доставка на оригинални резервни части и консумативи.

» Пълно гаранционно и извън гаранционно обслужване с оригинални резервни части и консумативи за целия експлоатационен период на всички продукти на Crystal Water, като се стараем  да поддържаме в наличност широка гама резервни части и аксесоари.

» Мобилен сервиз с квалифициран, технически персонал, специализиран в професионалната поддръжка и ремонт на системи за пречистване.

» Изгодни условия за абонаментно извън гаранционно сервизно обслужване при сключване на абонаментен договор за пъддръжка, с периодичност на посещенията всеки 6 месеца.

Придържаме се строго към следните политики:

Ние прекрасно разбираме, че опазването на околната среда е един от най-важните въпроси в световен мащаб. Затова предлаганите от нас продукти отговарят на най-високите изисквания за природосъобразност.

Грижата за околната среда е един от нашите ангажиментите. За целта имаме договор със специализирани фирми за организиране на разделно събиране и оползотворяване на отпадъците, генерирани от нас.  

Професионален монтаж и пускане в експлоатация. Безопасност от самото начало!

Като се започне от посещението за технически оглед, ние съгласуваме с Вас графика за монтаж в максимално кратки срокове. Всички работи по монтажа и настройката се извършват с оригинални качествени материали и инструменти. След това системите се подлага на обстойни функционални проверки и тестове, които се документират в Протокола за Инсталация.

Планиране на услуги и поддръжка

Много важен елемент от нашата работа е планирането на доставката, инсталацията и поддръжката.

Имаме разработени работни графици за поддръжка и подмяна на филтри и консумативи за всяка система, независимо дали е продадена или отдадена под наем,  в гаранция или извън гаранция.

Обръщаме внимание и на по-добрата организация на доставките на системи,  резервните части и консумативи, актуализацията на сервизната информация, инструкции за експлотация и други.   

Превантивна поддръжка

Превантивната поддръжка се извършва с цел да се предотвратят възможни повреди на системите, непланирани престои или рискове от възникване на опасна експлоатация. Системата от планово-предпазни мероприятия има за цел да се откриват своевременно бъдещи откази, както и да се подменят или ремонтират профилактично елементи. Поддръжката се състои в подмяна консумативи и/или проверка на функционирането на определени възлови елементи в системите.

Стараем се да правим това по възможно най-ефективния начин, като ви държим непрекъснато информирани.

Превантивна поддръжка удължава живота на продуктите и предотвратява  аварии.

С помощта на нашия софтуер за управление на поддръжката, вие сте информирани за графика на обслужване, консумативите и разходите, съпровождащи този процес.

Аварии и ремонти

Аварийната поддръжка се извършва еднократно в резултат на отказ на системата за пречистване или омекотяване. Състои се в ремонт или подмяна на съответния повреден елемент с цел възстановяване на работоспособността му. Екипът от техници разполага с необходимото оборудване за диагностика, инструменти и резервни части, с които по най-бързия и ефективен начин да бъдат отстранени възникналите проблеми! Когато се нуждаете от ремонтна услуга, можете да разчитате, че ще я получите от нас бързо и с отлично качество!

Съвет от специалист

Много често при избора на оборудване или система за пречистване на вода изпитвате колебания дали сте избрали най-подходящия модел, дали той ще отговори напълно на нашите очаквания, дали има нещо по-добро в рамките на определения бюджет, как би изглеждал монтажа,  има ли някакви пречки системите да бъдат монтирани на местото, където очаквате? Ето на тези и още много други въпроси може да отговори наш специалист.

Правилното подбиране на системата или оборудването и уточняване начина за монтаж винаги е най-разумното решение, преди да направите  стъпка към решение за покупка или наемане.

Доверете се на нашите специалисти, които ще Ви консултират професионално, за да направите правилен избор.

За повече подробности относно графика за обслужване на Вашата система позвънете на 088 WaterBG (+359 88 928 3724) или пишета чрез формата за контакт.